Margaritarët e diturisë (EL-KINDI, EL FARABIU, IBNI SINA, EL- RAZIU)

CHF7.00

15 stok

Rëndësia e veçantë e këtyre shqyrtimeve të shkurtëra, me të cilat do të njoftohet lexuesi ynë shqiptar janë përgaditur nga ligjëruesit me eminente të qendrave universitare të Botës Islame. Shpresojmë se janë të mirëseardhura për të iu ndihmuar sado pak në afrimin dhe njohjen e mendimit filozofik islam.

Category:

Titulli: Margaritarët e diturisë (EL-KINDI, EL FARABIU, IBNI SINA, EL- RAZIU)
Titulli orgjinalit: M. M. SHARIF A HISTORY OF MUSLIM PHILOSOPHY
Titulli në kroatishte: Historija islamske filozofije
Autorë: Prof.dr. Ahmed Fouad El-Ehwany, Prof. dr. Ibrahim Madkour Muhammed S. Hasan el-Masumi, Prof. dr.Fazlur Rahman, Prof. dr. Abdurrahman Badawi
Përktheu: Dr.sci Selim Sylejmani
Redaktor: Zekirja Abdullahu
Recensues: Iljaz Mustafa
Redaktor gjuhësor: Sadulla Ramizi
Korrektor: Bekim Krasniqi
Marketingu: Lulzim Lecaj
Realizimi kompjuterik: Burim K. Bunjaku
Botues: Drita e jetes, Gjilan

Rëndësia e veçantë e këtyre shqyrtimeve të shkurtëra, me të cilat do të njoftohet lexuesi ynë shqiptar janë përgaditur nga ligjëruesit me eminente të qendrave universitare të Botës Islame. Shpresojmë se janë të mirëseardhura për të iu ndihmuar sado pak në afrimin dhe njohjen e mendimit filozofik islam.

Këtij shqyrtimi iu kemi qasur me përkushtim, pa pretenduar se do t’i themi të gjitha. Me këtë rast duhet patjetër deklarojmë se këto shqyrtime të mendimit filozofik islam të El-Kindi, El-Farabit, lbni Sinës, EI-Razit janë trajtesa të shkurtëra dhe është e pamundshme të paraqitet kompleksiteti i ideve filozofike-teologjike në këtë studim të shkurtër të këtij thesari. Mirëpo kjo nuk do të thotë se ne do t’i bishtërojmë kësaj sfere, perkundrazi, ne do të përpiqemi që ne të ardhmen të prezentojnte edhe personalitete tjera filozofike që na kanë mbetur ne vazhdimësi, duke u përpjekur që në këtë mënyrë të rrumbullaksojmë deri diku filozofinë islame dhe bartësit e saj kryesorë në të kaluarën dhe të tashmen, me botime periodike, gjithënjë duke i mbetur besnik lexuesit dhe duke u përpjekur të jemi në kufijtë e modestisë.

Kategoritë

Margaritarët e diturisë (EL-KINDI, EL FARABIU, IBNI SINA, EL- RAZIU)