Mbretërit e Botës Tjetër

CHF15.90

4 stok

Koncepti që qarkullon mes njerëzve për kuptimin e fjalës “mbret” nga ata që sundojnë nje vend, ka ndryshuar ne nje koncept tjeter qe shikon atë nepermjet drites se Kur’anit dhe të vërtetave të besimit, dhe beson se ky eshte kuptimi i vertete i fjales “mbret” dhe keshtu ka dhënë atë pergjigje te suksesshme. Mbreterit e vertete janë ate qe perbuzin këto të mira te perkohshme dhe lidhen pas mirave të perjetshme. Per kete arsye i kane keshilluar ndjekesit pasuesit e tyre qe i donin me shume, qe ata te jenë prej mbreterve te ahiretit dhe te dunjase njekohesisht.

Category:

Titulli: Mbretërit e Botës Tjetër
Autori: Abdul Hamid Bilali
Përktheu nga arabishtja: Nasuf Hoxha
Redaktor gjuhësor: Rrezarta Alla
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Botues: Sh.B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Koncepti që qarkullon mes njerëzve për kuptimin e fjalës “mbret” nga ata që sundojnë nje vend, ka ndryshuar ne nje koncept tjeter qe shikon atë nepermjet drites se Kur’anit dhe të vërtetave të besimit, dhe beson se ky eshte kuptimi i vertete i fjales “mbret” dhe keshtu ka dhënë atë pergjigje te suksesshme. Mbreterit e vertete janë ate qe perbuzin këto të mira te perkohshme dhe lidhen pas mirave të perjetshme. Per kete arsye i kane keshilluar ndjekesit pasuesit e tyre qe i donin me shume, qe ata te jenë prej mbreterve te ahiretit dhe te dunjase njekohesisht.

Një burrë e pyeti tabi’inin e njohur Muhamed Ibnu Vasi’n: “Me keshillo dhe ai i tha: “Te keshilloj që te jesh mbret . kete bote dhe . boten tjeter. Ai i tha: “Po si?” Muhamed Ibnul Vasi i tha: Tregohu asket në kete botë.

Kategoritë

Mbretërit e Botës Tjetër