Mbulesa e gruas muslimane sipas kuranit dhe sunnetit

CHF6.00

S’ka stok

Këtë studim e kërkuan disa vllëzër të dashur për të cilët kemi mendimin se janë të mirë dhe të përqendruar në të mirë, dhe kanë zell për punë me atë të cilën e tregon Kurani dhe sunneti. Inshallah ju bënë dobi atyre dhe krejt ummetit të Resulullahit s.a.v.s.

Category:

Titulli: Mbulesa e gruas muslimane sipas kuranit dhe sunnetit
Autor: Muhammed Nasiruddin Albani
Përktheu: Llukman Neziri
Redaktor: Muharrem Ismaili
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Redaktor gjuhësor: Agim Avdiu
Botues: Bekir Halimi
Faqe 55
Boton: Shtëpia botuese “NuN”

Këtë studim e kërkuan disa vllëzër të dashur për të cilët kemi mendimin se janë të mirë dhe të përqendruar në të mirë, dhe kanë zell për punë me atë të cilën e tregon Kurani dhe sunneti. Inshallah ju bënë dobi atyre dhe krejt ummetit të Resulullahit s.a.v.s.

Përmbajta e librit: Kushtet e mbulesës, Të mbulojë tërë trupit, përpos asaj që është përjashtuar, Ç ka është mbulesa ( Xhilbabi ), Që të mos jetë zbukurim në vete, Të jetë e dendur e jo e hollë (tejdukshme), Të jetë e gjerë, që të mos cilëson trupin e saj, Të mos jetë e parfumosur me aromatikë,  Të mos u përngjajë rrobave të burrave, Të mos u përngjajë rrobave të mosbesimtarëve, Nga mospërngjasimi në namaz, Mospërngjasimi në agjërim, Mospërngjasimi në haxh, Mospërngjasimi gjatë therjes së kafshëve, Mospërngjasimi në ushqime, Mospërngjasimi në veshje dhe zbukurime, Mospërngjasimi në moral dhe tradita, Mospërngjasimi në gjëra të ndryshme, Të mos jetë libas shuhre, etj……

Kategoritë

Mbulesa e gruas muslimane sipas kuranit dhe sunnetit

CHF6.00