Më afër se rrobat, intimiteti martesor sipas sunetit autentik

CHF9.00

S’ka stok

Vërejmë se shumica e librave islamë lidhur me martesën janë të kufizuar në sferën e tyre, duke qenë të shkruar për kultura dhe sfonde të ndryshme. Këta libra i kushtojnë fare pak kujdes problemeve dhe situatave që shqetësojnë muslimanët në Perëndim…

Category:

Titulli: Më afër se rrobat, intimiteti martesor sipas sunetit autentik
Titulli në origjinal: Closer thab a Garment – Marital Intinmacy According to the Sunneh
Autor: Muhamed el-Xhibali
Përktheu nga anglishtja: Baton Begolli
Redaktor: Agron Terziqi
Lektor: Arian Koçi
Boton: Sh. B. Gjurma – botime
Shtypi: Graf – Ing

Vërejmë se shumica e librave islamë lidhur me martesën janë të kufizuar në sferën e tyre, duke qenë të shkruar për kultura dhe sfonde të ndryshme. Këta libra i kushtojnë fare pak kujdes problemeve dhe situatave që shqetësojnë muslimanët në Perëndim…

Ky libër përfshin etikën e drejtë të intimitetit martesor, aktet e ndaluara të intimitetit, rreziqet e imoralitetit dhe kufizimin e lindjeve; u jep përgjigje pyetjeve më të shpeshta lidhur me veprime të ndryshme të intimitetit.

Gjithashtu, ky libër është një tentim për t’i larguar muslimanët nga shumë ide devijuese lidhur me seksualizmin, të cilat janë përvjedhur në mendjet dhe shtëpitë e tyre, si dhe për ta paraqitur seksualizmin apo intimitetin si një element të pastër dhe të dobishëm për jetën e muslimanit.

Kategoritë

Më afër se rrobat, intimiteti martesor sipas sunetit autentik

CHF9.00