Më fal Mësues, nga seriali Historitë e Bujar çamarrokut

CHF4.90

5 stok

Njëri prej të rinjëv e thirri Bujarin me zë të lartë: – Çfarë do ti këtu?!….
Bujarin e kapi frika dhe i tha: – …ëëë, thjesht u bëra kureshtar, prandaj erdha. Po iki menjëherë.
Tjetri e pyeti menjëherë: – Ahyn në çdo vend për të cilin bëhesh kureshtar?…..

Titulli: Më fal Mësues, nga seriali Historitë e Bujar çamarrokut
Autorë: Hale Gyrgyl Xhanat
Përkthyes: Fatmir Sulaj
Drejtor & Kryeredaktor: Alban Kali
Redaktor: Xhahid H. Bushati
Redaktore gjuhësore: Dr. Irida Hoti
Lektor: Albrin Brahusha
Dizajni: Bledar Xama
Botues: Progresi

Njëri prej të rinjëv e thirri Bujarin me zë të lartë: – Çfarë do ti këtu?!….
Bujarin e kapi frika dhe i tha: – …ëëë, thjesht u bëra kureshtar, prandaj erdha. Po iki menjëherë.
Tjetri e pyeti menjëherë: – Ahyn në çdo vend për të cilin bëhesh kureshtar?…..

Kategoritë

Më fal Mësues, nga seriali Historitë e Bujar çamarrokut