Mëkatet e mëdha dhe tridhjetë shkaqet e hyrjes në Xhenet

CHF6.00

91 stok

Një vepër e shkëlqyer që nuk guxon të mungojë nga biblioteka jonë familjare. Në këtë vepër janë cekur në mënyrë të veqantë mëkatet e mëdha të cilat e shpiejnë njeriun në Xhehnem, si dhe tridhjetë shkaqet e hyrjes në Xhenet.

Titulli: Mëkatet e mëdha dhe tridhjetë shkaqet e hyrjes në Xhenet
Titulli i origjinalit: El-Kebair Thelathun sebeben li duhul el Xhenneti
Autor: Shemsuddin Edh-Dhehebi
Përktheu nga Boshnjakishtja: Dr. Selim Sylejmani
Recensentë: Iljaz Mustafa, Ilmi Krasniqi
Botues: Sh. K. Drita – Gjilan, Shtëpia botuese Drita e jetës,
Redaktor përgjegjës i botimeve: Zekerija Abdullahu
Redaktor gjuhësor: Dr. Selim Sylejmani
Korrektor: Sadulla Ramizi
Marketingu: Lulzim Lecaj
Ballina: Bahri Ramizi
Përgaditja kompjuterike dhe shtypi: Computer electronic – Gjilan

Një vepër e shkëlqyer që nuk guxon të mungojë nga biblioteka jonë familjare. Në këtë vepër janë cekur në mënyrë të veqantë mëkatet e mëdha të cilat e shpiejnë njeriun në Xhehnem, si dhe tridhjetë shkaqet e hyrjes në Xhenet.

Kategoritë

Mëkatet e mëdha dhe tridhjetë shkaqet e hyrjes në Xhenet