Mëkatet e mëdha

CHF21.90

2 stok

Në këtë vepër përshkruhen mëkatet e mëdha, ato mëkate për të cilat Allahu ka potencuar se vepruesi i tyre e meriton Zjarrin.

Titulli: Mëkatet e mëdha
Autori: Imam Dhehebi
Për botuesin: Bekir Halimi
Përktheu nga arabishtja: Ali Shaban Tanusha
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor profesional: Sedat Shabani
Redaktor gjuhësor: Enis Misini
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botoi: NUN

Në këtë vepër përshkruhen mëkatet e mëdha, ato mëkate për të cilat Allahu ka potencuar se vepruesi i tyre e meriton Zjarrin.

Përmbajtja e librit: Shirku, Vrasja e njeriut, Sihri apo magjia, Lënia e namazit, Mosdhënia e zeqatit, Mospërfillja e prindërve, Ngrënia e kamatës, Ngrënia e pasurisë së bonjakut padrejtësisht, Gënjeshtra ndaj të Dërguarit s.a.v.s., Prishja e agjërimit në Ramazan pa arsye, Ikja nga fushbeteja- dezertimi, Zinaja, Kryetari zullumqarë tiran, Pirja e alkoolit edhe nëse nuk dehet, Mendjemadhësia  vetpëlqimi dhe aroganca, Dëshmia e rrejshme, Homoseksualiteti, Shpifja që ua bëjnë grave të ndershme, Gululi (marrja, korupsioni), Zullumi, Vjedhja, Ndërprerja e rrugës-rrebelët, Betimi i rrejshëm, Gënjeshtari në shumicën e fjalëve, Vetvrasja, Gjykatësi i keq, Dejusi- ai që lejon punë të pamoralshme në familjen e vet, Gruaja që i imiton burrat dhe burri që i imiton gratë, Ngrënja e ngordhësirës e gjakut dhe mishit të derrit, Moskujdesi, stërpikja nga urina, Doganieri (tatimmarrësi),  Hipokrizia (syefaqësia), Tradhëtia, Të mësuarit për interesa të dunjasë dhe fshehja e diturisë, Dorëdhënësi që e përmend atë që ka bërë, Mohuesi i kaderit (përcaktimit të Allahut), Përgjuesi (vëzhguesi), Mallkimi, etj…

Kategoritë

Mëkatet e mëdha