Mektebi të thërret – ILMIHAL

CHF12.00

S’ka stok

Ilmihal për rregullat elementare të fesë islame për të rritur dhe fëmijë siq janë: Namazi, Abdesi, Morali, Histori Islame, si dhe Sure dhe dua të ndryshme me përkthim në gjuhën shqipe etj.

Titulli: Mektebi të thërret – ILMIHAL
Autorë: Afet Beadini
Recensues: Xhevat Mustafi
Lektor dhe korrektor: Qufli Osmani
Pergaditja kompjuterike: Skender Qazimi
Botues: SH.B. Thesari – Gostivar
Shtypi: Shtypshkronja Thesari

Ilmihal për rregullat elementare të fesë islame për të rritur dhe fëmijë siq janë: Namazi, Abdesi, Morali, Histori Islame, si dhe Sure dhe dua të ndryshme me përkthim në gjuhën shqipe etj.

Kategoritë

Mektebi të thërret – ILMIHAL

CHF12.00