Melhemet e zemrës

CHF26.00

40 stok

Category:

Titulli: Melhemet e zemrës
Autorë: Saimir Bulku
Redaktorë: Orjeta Deda, Mr. Lulzim Beqiri
Korrektor: Behram Mehmeti
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: SIRA – Prishtinë

Përmbajtja e librit

Rëndësia e dijes dhe vlerat e saj, Vlerat e mësimdhënies, Respekti dhe nderimi që meritojnë dijetarët, Fjalë të urta rreth dijes, Zbatimi i dijes së mësuar, Tregime nga jeta e dijetarëve musliman, Më e mira për ju është mos ta ngacmoni këtë ymet, Si të shpëtoj nga njerëzit, Nga durimi i dijetarëve Imam Evzaij me studentët e dijes, Bindja me dëshirë është më e mirë, Që të gjithë ju jeni gjuetarë të presë, Ebu Jusufi përshkruan Ebu Hanifen, Erdha për të marrë dijen tënde dhe jo elefantin, Librin e shkruaja për Allahun, Nuk fitohet dija me qetësinë e trupit, Lutja e atij që i është bërë padrejtësi, është si shigjeta që të godet, Në qiell është rrizku juaj dhe ajo që ju është premtuar, Nuk është ai që qan kot si ai që ka fatkeqësi, Mësimi që i dha babai të birit, Njerëzit frikësohen nga ty, në varësi të përkushtimit tënd ndaj Allahut, Si do të mbrohesh para Allahut, Çfarë mund të më bëjë armiku, Më kërko çfarë të duash, Përse nuk vjen tek unë?, Dijen – dijen, Edukata e sahabëve, Ai që zgjat këmbët e tij – nuk e zgjat dorën, Pse nuk u çove bashkë me të tjerët?, Dija është më e bukur tek ato që e meritojnë, Ç’faj ka Buhariu dhe çfarë të bëjnë dijetarët, Dija i thërret punës, Dua ta nderoj hadithin e të Dërguarit, a.s., Kur rrëzohen dijetarët, shkatërrohet bota, Nëse pranon prej meje pesë gjëra, Bindja, Mosbindja ndaj Allahut të Lartëmadhëruar, Pasojat e dëmshme të gjynaheve, Dashuria ndaj Allahut, Rida – Kënaqësia me Allahun, Frika ndaj Allahut, Dhikri – Përmendja e Allahut, Edukata e dhikrit, Qortimi i lënies së dhikrit, Dobitë e dhikrit, Duaja – Lutja, Xhihadu nefs, Lufta ndaj vetvetes, egos, Shpresa, Takva – Devotshmëria, Zuhdi – Asketizmi, E vërteta rreth dynjasë, Shukr – Falënderimi, Tevekul – Mbështjetja tek Allahu, Heshtja – qetësia, Veçimi, Turpi, Ihlas, Sidk – Sinqeriteti, Sabri – Durimi, Përulësia – përqendrimi në namaz, Butësia, Sadakaja, Rahmeti – Mëshira e Allahut, Mirësjellja, Mirësjellja ndaj prindërve, Mirësjellja ndaj jetimëve, Fqinjësia e mirë, Lidhjet farefisnore, Dashuria për punën, Pajtimi ndërmjet njerëzve, Largimi nga dyshimet, Kibr – Mendjemadhësia, Hasedi – Zilia, Nemime – Thashethemet, Gibeti – Përgojimi, Koprracia, Zemërimi, Hilet e shejtanit, Muhasebeh – Llogaria ndaj vetvetes, Kerametet etj…..

Kategoritë

Melhemet e zemrës