Menaxho epshin dhe lakminë

CHF9.90

7 stok

Jemi duke jetuar brenda një rrethi të ndriçuar me ajete kur’anore të cilat kanë qenë shpallur me qëllim që të na ndriçojnë jetën si në këtë botë ashtu edhe në Botën Tjetër.

Category: Tags: , , ,

Titulli: Menaxho epshin dhe lakminë
Titulli i origjinalit: Dealing with lust and greed
Autor: Abdulhamid Kishk
Përkthyes nga anglishtja: Osman Osmani
Redaktor: Hasan Baftijari
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Jemi duke jetuar brenda një rrethi të ndriçuar me ajete kur’anore të cilat kanë qenë shpallur me qëllim që të na ndriçojnë jetën si në këtë botë ashtu edhe në Botën Tjetër.

Këto ajete u zbritën nga Shpirti i Shenjtë tek ai të cilin Allahu e kishte dërguar mëshirë për të gjithë botët, ashtu që ato të jenë udhëzim i qartë për të gjithë ata të cilët kanë zemra që t’i përgjigjen dhe vesh që ta ta dëgjojnë. Prandaj le t’ia vëmë veshin, t‘i zgjojmë zemrat tona dhe ti dërgjojmë me vëmendje fjalët e Mëshiruesit dhe Mëshirëbërësit.

Kategoritë

Menaxho epshin dhe lakminë