Mençuri nga Personalitete

CHF6.00

7 stok

Jeta është e shkurtë për ti provuar të gjitha vetë, ndaj mëso nga eksperiencat e të tjerëve. Në këtë libër janë të mbledhura mençuri nga Personalitetet të ndritura gjatë shekujve.

Titulli: Mençuri nga Personalitete
Përzgjodhi: Alba Janaqi
Kopertina: E.K.D
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Jeta është e shkurtë për ti provuar të gjitha vetë, ndaj mëso nga eksperiencat e të tjerëve. Në këtë libër janë të mbledhura mençuri nga Personalitetet të ndritura gjatë shekujve.

Helmi më i rrëzikshëm është hipokrizia. – Sami Frashëri

Vepra njerëzore më e bukur është të jeshë i dobishëm për të afërmin. – Sofokliu

Asgjë nuk dhurohet kaq përzemërsisht se sa këshilla. – La Rokefoukauld

Askush nuk u bë i ditur krejt rastësisht. – Seneka

Kategoritë

Mençuri nga Personalitete