Mençuri Shqiptare – Fjalë të urta

CHF6.00

1 stok

Në këtë libër janë të mbledhura Mençuri shqiptare – Fjalë të urta gjatë shekujve. Është e lehtë të flasësh kur ke çfarë të thuash, por është e vështirë të kesh çfarë të thuash kur duhet të flasësh. Marrë nga botimi: Fjalë të urta të popullit Shqiptar.

Titulli: Mençuri Shqiptare – Fjalë të urta
Përzgjodhi: Alba Janaqi
Kopertina: Gert Alibali
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Në këtë libër janë të mbledhura Mençuri shqiptare – Fjalë të urta gjatë shekujve. Është e lehtë të flasësh kur ke çfarë të thuash, por është e vështirë të kesh çfarë të thuash kur duhet të flasësh. Marrë nga botimi: Fjalë të urta të popullit Shqiptar.

Kategoritë

Mençuri Shqiptare – Fjalë të urta