Mençuria në shekuj, Mendime të ndritura

CHF6.00

10 stok

Në këtë libër janë të mbledhura mendime të ndritura gjatë shekujve mbi dashurinë, fjalën, punën, pasurinë dhe varfërinë, kohën, suksesin, të vërtetën, atdheun, mësimin – edukimin, dhimbjen, vdekjen, letërsinë, mendjen, martesën – divorsin, shëndetin, mjekët, femrat dhe meshkujt, këshillën, optimizmin dhe pesimizmin, njeriun, vende dhe popuj, lumturinë, jetën, lavdinë, fatkeqësinë, etapat e moshës, shtëpinë, veshjën, miq dhe armiq, shpirtin, prindërit dhe fëmijët, arti dhe artistët, budallenjët – injorantët, vetmia, liria, historia, bota, vuajtjet, drejtësinë, vështrime të përgjithshme etj….

Titulli: Mençuria në shekuj, Mendime të ndritura
Përzgjodhi: Alba Janaqi
Kopertina: Gert Alibali
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Në këtë libër janë të mbledhura mendime të ndritura gjatë shekujve mbi dashurinë, fjalën, punën, pasurinë dhe varfërinë, kohën, suksesin, të vërtetën, atdheun, mësimin – edukimin, dhimbjen, vdekjen, letërsinë, mendjen, martesën – divorsin, shëndetin, mjekët, femrat dhe meshkujt, këshillën, optimizmin dhe pesimizmin, njeriun, vende dhe popuj, lumturinë, jetën, lavdinë, fatkeqësinë, etapat e moshës, shtëpinë, veshjën, miq dhe armiq, shpirtin, prindërit dhe fëmijët, arti dhe artistët, budallenjët – injorantët, vetmia, liria, historia, bota, vuajtjet, drejtësinë, vështrime të përgjithshme etj….

Kategoritë

Mençuria në shekuj, Mendime të ndritura