Mendimet Ekonomike 1

CHF7.90

10 stok

Titulli: Mendimet Ekonomike 1
Titulli i origjinalit: Readings in Islamic Economic Thought
Përktheu nga boshnjakishtja: Jeton SHASIVARI
Recensues: Abdurrahman ASLLANI
Redaktor përgjegjës dhe korrektor: Jeton SHASIVARI
Radhitja kompjuterike: Artan LUMA
Botues: Shtëpia Botuese: “ASR”

Kategoritë

Mendimet Ekonomike 1

Mendimet Ekonomike 1