Merjemja gruaja më e veçantë

CHF9.90

S’ka stok

Ky libër është komentimi i Sures së Kuranit Famëlart Mejrem, këty janë përmbledhur ligjëratat e hoxhës së nderuar mbi këtë Sure të mbajtura në Xhaminë e madhe në Prishtinë.

Titulli: Merjemja gruaja më e veçantë
Autorë: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Mr. Driton Morina
Lektor: Mr. Arjan Koçi
Përgaditja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Trim Sokoli
Botues: Krenaria

Ky libër është komentimi i Sures së Kuranit Famëlart Merjem, këty janë përmbledhur ligjëratat e hoxhës së nderuar mbi këtë Sure të mbajtura në Xhaminë e madhe në Prishtinë.

Ajo është gruaja më e mirë e grave të botës dhe këto janë fjalët e All-llahut për të:“Përkujto kur engjëjt i thanë: Oj Merjeme, All-llahu të dalloi ty, të pastroi dhe të lartesoi mbi gratë e botës.” (Ali Imran: 42)

Kategoritë

Merjemja gruaja më e veçantë

CHF9.90