Mes nesh

CHF11.90

5 stok

Imam Hasan El-Basrij thotë: ‘’Zoti e mëshiroft një njeri, që ndalon tek preokupimet e tij. Nëse preokupimet e tij i sheh të drejta, vazhdon në këtë rrugë derisa ti realizojë. Nëse sheh që ato të çojnë në rrugë të keqe, ndalet dhe kthehet mbrapsht.’’

Titulli: Mes nesh
Autorë: Muhamed Ivedij
Përkthyes nga arabishtja: Elmaz Fida
Redaktor: Hasan Baftijari
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup

Imam Hasan El-Basrij thotë: ‘’Zoti e mëshiroft një njeri, që ndalon tek preokupimet e tij. Nëse preokupimet e tij i sheh të drejta, vazhdon në këtë rrugë derisa ti realizojë. Nëse sheh që ato të çojnë në rrugë të keqe, ndalet dhe kthehet mbrapsht.’’

Kërkoji llogari vetës, para se Zoti të të kërkojë llogari Ditën e Kijametit, dhe peshoji veprat, para se të peshohen Ditën e Kijametit. Nëse e shikon se po ecën drejtë të mires, vazhdo me ritme më të shpejta. Por, nëse e shikon se po shkon drejtë rrugës së keqe, ndalu dhe kthehu mbrapsht.

Përmbajtja e librit: Bomba seksuale, Duan të heq Hixhabin, Mbikëqyrja e Zotit, Po shpresës jo dëshprimit, Zlija dhe smira, Zararet e të rinjëve, Vdekja e perëndimit, Veprimet e armatosura zgjedhje e gabuar, Vizita e varreve, Turbet, Të drejtat e njeriut, Familja e Profetit s.a.v.s. model edukativ, Fragmente të zgjedhura nga bota e gajbit, Fuqia e lutjes së nënës, Nga muzika në rrugën e thirrjes, Që në moshë të vogël e ndjeja që Zoti nuk mund të ketë shok e as rival, Mrekullitë shkencore në Kuran, etj……

Kategoritë