Mesazh drejtuar rinisë muslimane

CHF5.00

S’ka stok

Ideja bëhet e suksesshme kur forcohet me besim të fortë, kur favorizohet me qëllim të sinqertë, kur i zmadhohet vrulli dhe kur bëhet e gatshme të sakrifikohet për punën në realizimin e saj. Këto katër përbërës, imani – besimi, qëllimi i sinqertë, entuziazmi dhe veprimtaria duhet të jenë ambiciet e rinisë.

Category:

Titulli: Mesazh drejtuar rinisë muslimane
Autorë: Hasan El-Benna
Përktheu: Jahja R. Hondozi
Redaktoi dhe korrektoi: Ermal Bega
Radhitja kompjuterike: Andi Bidollari
Faqosja: Ilir Hoti
Botoi: Future’s Youth Publications

Ideja bëhet e suksesshme kur forcohet me besim të fortë, kur favorizohet me qëllim të sinqertë, kur i zmadhohet vrulli dhe kur bëhet e gatshme të sakrifikohet për punën në realizimin e saj. Këto katër përbërës, imani – besimi, qëllimi i sinqertë, entuziazmi dhe veprimtaria duhet të jenë ambiciet e rinisë.

Themeli i imanit është zemra e pastër, themeli i qëllimit të sinqertë është qenia e sinqertë, themeli i entuziazmit janë ndjenjat e forta, kurse themeli i veprimtarisë është vendosmëria rinore.

Kategoritë

Mesazh drejtuar rinisë muslimane

CHF5.00