Mesazhe të të dërguarit të Allahut drejtuar grave

CHF8.90

S’ka stok

Njëra nga veçoritë thelbësore thirrëse të Resulullahut s.a.v.s. është të kushtuarit e kujdesit të vërtetë ndaj gruas, asaj i jep nder, ia siguron statusin, ia definon vlerën, ia sqaron të drejtat e saj, ashtu që askush të mos mund të bënte dhunë mbi të, por i definoi edhe obligimet e saj, që të mos arrinte në ndonjë situatë, që ndaj ndokujt të bëhet e padrejtë. Islami, gruan e konsideron të barabartë me mashkullin.

Titulli: Mesazhe të të dërguarit të Allahut drejtuar grave
Autorë: Halid Hadim Es-Seruxhi
Për botuesin: Bekir Halimi
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Përktheu: Nig’jar Bajrami – Hoti
Redaktor fetar: Jusuf Hajrullahu
Redaktor gjuhësor: Ilir Hoti
Boton: Sh. B. Nun

Njëra nga veçoritë thelbësore thirrëse të Resulullahut s.a.v.s. është të kushtuarit e kujdesit të vërtetë ndaj gruas, asaj i jep nder, ia siguron statusin, ia definon vlerën, ia sqaron të drejtat e saj, ashtu që askush të mos mund të bënte dhunë mbi të, por i definoi edhe obligimet e saj, që të mos arrinte në ndonjë situatë, që ndaj ndokujt të bëhet e padrejtë. Islami, gruan e konsideron të barabartë me mashkullin.

Përmbajtja e librit:

Hyr në Xhennet nga cila derë që ti dëshiron, Nxitja për namaz dhe këcënimet për braktisjen e tij, Ju obligoj që shumë të bëni tesbih, tehlil dhe takdis., Në të nuk ka kurrfarë të mire, ajo është në Zjarr, Të zbuluarar dhe lakuriqe, Asnjë mashkull të mos vetmohet me ndonjë grua, Rukja dhe të kërkuarit e ilaçit, Kur duhet bërë rukje?, Rrëfime nga jeta e as’habeve, Halime es-Sadijje, radijallahu anha, Ummu Ejmen el-Habeshije, Ummu Sulejm Bint Milhan, Ummu Haraam bin Milhan, Pronarja e dy brezave – Esma bint Ebi Bekër, Fatima bint el-Hattab, Esam bin Umejs etj….

Kategoritë

Mesazhe të të dërguarit të Allahut drejtuar grave

CHF8.90