Mesazhi i Kur’anit, përkthimi dhe komentimi i Kur’anit në gjuhën shqipe

CHF51.90

S’ka stok

Kjo vepër e çmuar në fakt është përkthimi dhe komentimi i Kuranit që një evropian mysliman ia solli publikut perëndimor. Për Muhammed Asadin Kurani dallon nga të gjithë shkrimet e tjera të shenjta, sepse vë theks tek arsyeja, andaj këtë vepër gjigande ai filloi me versetin kuranor “Për njerëzit që mendojnë”. Kjo vepër e Muhamed Asadit është bazuar në një jetë të mbushur plot studim dhe vite të kaluara në botën arabe.

Titulli: Mesazhi i Kur’anit, përkthimi dhe komentimi i Kur’anit në gjuhën shqipe
Përkthyer dhe shpjeguar nga: Muhammad Asad
Titulli i origjinalit: The Message of THE QUR’AN, Translated and Explained by Muhammad Asad, Dar al-Andalus Limited, Gibraltar, 1980
Përktheu nga Anglishtja: Bujar M. Hoxha
Boton: LOGOS-A
Biblioteka: MENDIMI ISLAM
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktorë të përkthimit: Metin Izeti dhe Muharem Jahja
Korrektor: Idriz Ibrahimi
Redaktor artistik & disenji: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Kjo vepër e çmuar në fakt është përkthimi dhe komentimi i Kuranit që një evropian mysliman ia solli publikut perëndimor. Për Muhammed Asadin Kurani dallon nga të gjithë shkrimet e tjera të shenjta, sepse vë theks tek arsyeja, andaj këtë vepër gjigande ai filloi me versetin kuranor “Për njerëzit që mendojnë”. Kjo vepër e Muhamed Asadit është bazuar në një jetë të mbushur plot studim dhe vite të kaluara në botën arabe.

Me këtë, bibliotekës suaj i shtohet edhe një libër që përmban komentimin e Kuranit në gjuhën shqipe.

Kategoritë

Mesazhi i Kur’anit, përkthimi dhe komentimi i Kur’anit në gjuhën shqipe

CHF51.90