Mësime frymëzuese, vëllimi i dytë

CHF8.90

4 stok

Mësime frymëzuese, vëllimi i dytë po ashtu do të përçojë mesazhe tejet të fuqishme nga historitë islame. Libri të cilin nuk do ta mbulojë pluhuri në bibliotekën tënde.

Titulli: Mësime frymëzuese, vëllimi i dytë
Përmblodhi dhe përktheu: Jahja Hondozi
Kopertina dhe radhitja: Dorlir Kraja
Botues: Babil

Mësime frymëzuese, vëllimi i dytë po ashtu do të përçojë mesazhe tejet të fuqishme nga historitë islame. Libri të cilin nuk do ta mbulojë pluhuri në bibliotekën tënde.

‘’Në këtë vëllim, lexuesit i prezantohen copëza nga jetëshkrimi i dijetarëve të mëdhenj të historisë islame, si: Sufjan ibn Ujejne, Salim ibn Abdullah, Dhun-nun el-Misri, el-Ahnef ibn Kajs, Ibnu-l-Xhevzi, Mesruk, Muhammed ibnu-l-Munkedir, Selman el-Farisi, Hatim el-Esamm, Sirri es-Sekati, Umeri, Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të dytë),’’

Kategoritë

Mësime frymëzuese, vëllimi i dytë