Mësime frymëzuese, vëllimi i parë

CHF8.90

4 stok

Libri të cilin nuk do ta mbulojë pluhuri në bibliotekën tënde. Mësime Fymëzuese vëllimi i parë pasqyron ngjarje nga e kaluar e lavdishme islame.

Titulli: Mësime frymëzuese, vëllimi i parë
Përmblodhi dhe përktheu: Jahja Hondozi
Kopertina dhe radhitja: Dorlir Kraja

Libri të cilin nuk do ta mbulojë pluhuri në bibliotekën tënde. Mësime Fymëzuese vëllimi i parë pasqyron ngjarje nga e kaluar e lavdishme islame.

‘’Duke u nisur nga fjalët e Allahut të Lartësuar: “… prandaj rrëfe ndodhitë, mbase do të mendojnë”. (El-A’raf : 176), vendosëm t’u ofrojmë lexuesve disa tregime dhe ngjarje nga e kaluara e lavdishme islame, të përmbledhura nën titullin Mësime frymëzuese. Ky është, në fakt, vëllimi i parë i kësaj përmbledhjeje, i cili përfshin gjithsej 111 ngjarje. Këtu përfshihen copëza nga biografia e ndritshme e burrave të mëdhenj të historisë islame, si: Ebu Derda, Ibn Abbasi, Hasan el-Basri, Ebu Hanife, ‘Umer ibn Abdulaziz, Malik ibn Dinar, Ibrahim ibn Ed’hem, Xhunejd el-Bagdadi, Bajezid el-Bistami, Ibn Haxher el-‘Askalani”,.

Po ashtu, në vëllimin e parë të këtij libri, synohet që të përçohet mesazh tek lexuesi që ta ngrisë atë moralisht dhe shpirtërisht.

Kategoritë

Mësime frymëzuese, vëllimi i parë