Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë (për moshën 9-10 vjeç)

CHF7.90

S’ka stok

Përmbajtja e librit:

Mësimi i parë
Përsëritje e asaj që është marrë në klasën e dytë
Mësimi i Dytë
Mësimi i tretë
Shtyllat e Islamit
Mësimi i katërt
Shtylla e parë: Dëshmia “La ilahe il-lAllah Muhamedun Resulullah”
Mësimi i pestë
Vazhdimi i shtyllës së parë
Mësimi i gjashtë
Shtylla e dytë dhe e tretë
Mësimi i shtatë
Shtylla e katërt dhe e pestë

Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë
Libri 3 (për moshën 9-10 vjeç)
Seria e librave për fëmijë
Shtëpia botuese “NuN”

Kategoritë

Mësim i Fesë Islame për Fëmijë (për moshën 9-10-vjeç)

Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë (për moshën 9-10 vjeç)

CHF7.90