Mësuesi më i përsosur i gjithësisë, mëshira më e madhe hyjnore

CHF5.90

9 stok

Profeti (a.s.), është më i miri, më fisniku i gjithë atyre që kanë qenë dhe do të vijnë, më i mëshirshmi i atyre që qajnë për njerëzimin, një udhërrëfyes i pashoq. Jeta e Profetit (a.s.), i ngjason një kopshti të xhenetit të zbukuruar me të gjitha llojet e luleve e ngjyrave. Ata të cilët e kërkojnë mund të gjejnë trëndafilat më të bukur në atë kopsht. Sa të lumtur janë ata besimtarë të cilët nuk duan kënd tjetër përveç Zotit dhe të Dërguarit të Tij dhe nuk mbjellin lule iluzioni në kopshtet e tyre.

Titulli: Mësuesi më i përsosur i gjithësisë, mëshira më e madhe hyjnore
Titulli i origjinalit: En büyük ilahi rahmet, cihanin gördügü en mükemmel Muallim
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Ilir Hoxhaj, Fatmir Sulaj
Redaktor: Zija Vukaj
Kryeredaktor: Alban Kali
Design: Bledar Xama
Botues: Progresi Botime

Profeti (a.s.), është më i miri, më fisniku i gjithë atyre që kanë qenë dhe do të vijnë, më i mëshirshmi i atyre që qajnë për njerëzimin, një udhërrëfyes i pashoq. Jeta e Profetit (a.s.), i ngjason një kopshti të xhenetit të zbukuruar me të gjitha llojet e luleve e ngjyrave. Ata të cilët e kërkojnë mund të gjejnë trëndafilat më të bukur në atë kopsht. Sa të lumtur janë ata besimtarë të cilët nuk duan kënd tjetër përveç Zotit dhe të Dërguarit të Tij dhe nuk mbjellin lule iluzioni në kopshtet e tyre.

Mësuesia është arti i edukimit të njeriut. Profetët mbeten mjeshtrit më të mëdhenj në realizimin e këtij arti. Gjenialiteti i një artisti kuptohet nga vepra e tij. Nisur nga ky fakt, edukuesi i një brezi të ndritur sahabësh në kohën e injorancës, Profeti ynë i nderuar (a.s.), mbetet mësuesi dhe edukuesi më i përsosur i njerëzimit.

Një nga njohësit më të mirë të metodologjisë së të Drejtës Islame, Imam Karafi thotë: Edhe sikur i Dërguari i Zotit të mos kishte asnjë mrekulli tjetër do të mjaftonin sahabët e edukuar nga ai si mrekullia më e madhe e profecisë së tij. Profeti (a.s.) ka sjellë një siellë një sistem të përkryer edukativ, duke u dhuruar zemrave, mendjeve dhe egove një mesazh kuptimplotë, lartësues drejt horizontit më ideal. Edukata e buruar nga ai e ka ngritur shpirtin, mendjen dhe unin drejt pikës më të lartë.

Allahu i madhëruar ka vendosur para njeriut dy pengesa të mëdha: nefsin dhe djallin, pasqyrues të urtësisë së sprovës, por përballë kësaj Ai (xh.sh.) i ka dërguar njeriut profetë, mësues të mëdhenj, të cilët i kanë mësuar atij të drejtën dhe të vërtetën. Zoti i madhëruar na ka bërë pjesë të umetit të Profetit më të madh. Prandaj nisur nga ky fakt, mësuesi ynë më i madh është Profeti (a.s.). Mësuesia është arti i edukimit të njeriut. Profetët mbeten mjeshtrit më të mëdhenj në realizimin e këtij arti.

Kategoritë

Mësuesi më i përsosur i gjithësisë, mëshira më e madhe hyjnore