POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Metoda e thirrjes në Islam

CHF5.00

3 stok

Thirrja në islam është misioni i profetëve të zotit. Edhe ai që fton në rrugë të Allahut është në misionin e profetëve. Mirëpo të ftosh në rrugë të Allahut duhet që të njihen metodat të cilat Allahu xh.xh. i ka bërë legjitime por edhe ftuesi të ketë sukses. Sepse për fat të keq sot ftuesit janë të shumtë por shumica e tyre më shumë bëjnë ftesë anti sesa në islam, sepse metodat dhe mënyrat e tyre janë jo të përshtatshme dhe jo koherente. Prandaj çdo thirrës dhe çdo hoxhe duhet ta ketë këtë libër. Ky libër është i vlefshëm edhe për besimtarët e thjeshtë, sepse në një farë mënyre secili nga ne është ftues në rrugë të Allahut.

Titulli: Metoda e thirrjes në Islam
Përgaditi: Bekim Jashari
Recensent: Bahri Curri
Lektor: Qazim Hoxha
Kopertina: Bashkim Mehani
Realizimi kompjuterik: Nuhi Simnica

Thirrja në islam është misioni i profetëve të zotit. Edhe ai që fton në rrugë të Allahut është në misionin e profetëve. Mirëpo të ftosh në rrugë të Allahut duhet që të njihen metodat të cilat Allahu xh.xh. i ka bërë legjitime por edhe ftuesi të ketë sukses. Sepse për fat të keq sot ftuesit janë të shumtë por shumica e tyre më shumë bëjnë ftesë anti sesa në islam, sepse metodat dhe mënyrat e tyre janë jo të përshtatshme dhe jo koherente. Prandaj çdo thirrës dhe çdo hoxhe duhet ta ketë këtë libër. Ky libër është i vlefshëm edhe për besimtarët e thjeshtë, sepse në një farë mënyre secili nga ne është ftues në rrugë të Allahut.

Kategoritë

Metoda e thirrjes në Islam