Mirëmbajtja e shpirtit – Terapia kognitive e sjelljes e një mjeku të shekullit të nëntë

CHF7.90

7 stok

Duke qëndruar i ruajtur në Biblioteken Ajasofya në Stamboll është një nga dorëshkrimet më mahnitëse. Shkruar nga polimati i shekullit të nëntë të e.s., Ebu-Zejd el Belhiu, ai trajton më shumë se njëmbëdhjetë shekuj më parë çrregullime mendore dhe psikologjike, të cilat duken të zakonshme për ne sot.

Titulli: Mirëmbajtja e shpirtit – Terapia kognitive e sjelljes e një mjeku të shekullit të nëntë
Titulli i origjinalit: Masalih el-abdan ue el-enfus
Autor: Ebu Zejd El Belhi
Përktheu: Arsim Jonuzi
Redaktor: Bujar Verbovci
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botues: Sira – Prishtinë

Duke qëndruar i ruajtur në Biblioteken Ajasofya në Stamboll është një nga dorëshkrimet më mahnitëse. Shkruar nga polimati i shekullit të nëntë të e.s., Ebu-Zejd el Belhiu, ai trajton më shumë se njëmbëdhjetë shekuj më parë çrregullime mendore dhe psikologjike, të cilat duken të zakonshme për ne sot.

El Belhiu shpjegon simptomat dhe trajtimet duke dhënë këshilla për masat parandaluese dhe mënyrën e kthimit të trupit dhe shpirtit në gjendjen e tyre të shëndetshme natyrore. Duke vepruar kështu, ai tregon një kuptim të mprehtë të gjendjes njerëzore dhe natyrës mjekësore të gjendjes emocionale të njeriut.

Një akt mahnitës është dhënë duke pasur parasysh që shumë nga kushtet që ai diskuton ishin lënë të panjohura dhe të patrajtuara me shekuj para se të përcaktoheshin klinikisht si të tilla, vetëm aq relativisht në kohët e fundit të shekullit të 20-të.

 

Kategoritë

Mirëmbajtja e shpirtit - Terapia kognitive e sjelljes e një mjeku të shekullit të nëntë