Mirësjellja me prindërit

CHF6.90

4 stok

Respektimi i prindërve është morali të cilit Islami i ka dhënë një pozitë tejet të fortë. Në këtë libër sqarohen obligimet ndaj prindërve siq ka urdhëruar Allahu xh.sh. dhe Pejgamberi i Tij Muhamedi a.s.

Titulli: Mirësjellja me prindërit
Titulli në origjinal: Ue bi-l-ualidejni ihsana
Autorë:Muhamed El-Misri
Përkthyes: Dr. Sedat Islami
Redaktor gjuhësor: Jusuf Kastrati
Rradhitja kompjuterike: Dr. Sadat Islami
Botues: Shembulli

Respektimi i prindërve është morali të cilit Islami i ka dhënë një pozitë tejet të fortë. Në këtë libër sqarohen obligimet ndaj prindërve siq ka urdhëruar Allahu xh.sh. dhe Pejgamberi i Tij Muhamedi a.s.

Kategoritë

Mirësjellja me prindërit