Monoteizmi Islam – Kitabu-t-Teuhid

CHF5.90

S’ka stok

Në këtë libër Imami i nderuar Imam Ahmed Ibn Tejmijje e sqaron parimin universal mbi njëshmërinë e Allahut të Lartësuar, përkushtimi i përket vetëm Atij dhe puna bëhet vetëm në emër të Tij me praktikimin e ibadeteve të caktuara dhe me kërkimin e ndihmës vetëm prej Tij, të Vetmit.

Category:

Titulli: Monoteizmi Islam
Titulli i origjinalit: Kitabu-t-Teuhid
Autorë: Imam Ahmed Ibn Tejmijje
Përktheu: Nexhat S. Ibrahimi
Redaktor: Ejub Musa
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Lektor: Selim Ahmeti
Korrektor: Hysen Matoshi
Boton: Sh. B. Sira – Prishtinë

Në këtë libër Imami i nderuar Imam Ahmed Ibn Tejmijje e sqaron parimin universal mbi njëshmërinë e Allahut të Lartësuar, përkushtimi i përket vetëm Atij dhe puna bëhet vetëm në emër të Tij me praktikimin e ibadeteve të caktuara dhe me kërkimin e ndihmës vetëm prej Tij, të Vetmit.

Kategoritë

Monoteizmi Islam - Kitabu-t-Teuhid

CHF5.90