Mos e harro vdekjen, varrin dhe ahiretin

CHF10.00

1 stok

Dije se shumë njerëz për vdekjen kanë mendim ta gabuar! Disa mendojnë se vdekja është fund i përhershëm për njeriun, se pas saj nuk ka ringjallje as kurrfarë shpërblimi as dënimi. Të tjerët mendojnë se i vdekuri nuk gëzon shpërblim për veprat e veta të mira as e provon dënimin për veprat e veta të këqija. Të tretët mendojnë se shpirti mbetet dhe vazhdon të jetojë më tutje, ndërsa trupi shkatërrohet, shndërrohet në dhe dhe se kurrë më nuk do të ringjallet.

Category:

Titulli: Mos e harro vdekjen, varrin dhe ahiretin
Autorë: Ahmed Ferid
Përktheu: Dr. sc. Selim Sylejmani
Redaktura gjuhësore: Islam Osmani
Redaktor: Hfz. Avni ef. Aliu
Për botuesin: Zekerija Abdullahu
Përkujdesja kompjuterike: Mr. Fahrudin Ismaili
Botues: OJQ  ‘‘Drita Gjilani‘‘
Redaksia e revistës  ‘‘Drita e jetës‘‘
Shtypi: a-print – Prishtinë

Dije se shumë njerëz për vdekjen kanë mendim ta gabuar! Disa mendojnë se vdekja është fund i përhershëm për njeriun, se pas saj nuk ka ringjallje as kurrfarë shpërblimi as dënimi. Të tjerët mendojnë se i vdekuri nuk gëzon shpërblim për veprat e veta të mira as e provon dënimin për veprat e veta të këqija. Të tretët mendojnë se shpirti mbetet dhe vazhdon të jetojë më tutje, ndërsa trupi shkatërrohet, shndërrohet në dhe dhe se kurrë më nuk do të ringjallet.

Të gjitha këto mendime janë të gabuara dhe janë larg nga e vërteta. Përkundrazi, mendja e shëndoshë obligon, ndërsa ajetet e shumtë kuranor dhe tradita islame konfirmojnë se vdekja nuk është asgjë tjetër pos ndryshim gjendjes, si dhe që shpirti vazhdon të jetojë edhe pas ndarjes nga trupi, qoftë kur dënohet në Xhehenem ose kënaqet në Xhenet. Varri, gjithashtu, mund të jetë një prej kopshteve të Xhenetit, ose një prej humnerave të Xhehenemit.

Kategoritë

Mos e harro vdekjen, varrin dhe ahiretin