Mrekullitë e Kur’anit

CHF9.00

S’ka stok

Ajetet të cilat nuk janë të zbuluara, dhejanë ende te paqarta për ne, na shërbejn për t’u thënë sulmuesve të Kur‘anit, të cilët thonë se perëndoi  koha e besimit, se tani jemi në kohën e shkencës.

Category:

Titulli: Mrekullitë e Kur’anit
Autorë: Muhammed Mutevel-li el Sharavi
Përkthyes: Muhamed Jusufi – Kajolli
Recenzentë: Ajni Sinani
Lektorë: Mimoza Hysku
Korrektor: Fatime Ismaili
Përgaditja kompjuterike:  Muhamed Jusufi – Kajolli, Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Prishtinë

Ajetet të cilat nuk janë të zbuluara, dhejanë ende te paqarta për ne, na shërbejn për t’u thënë sulmuesve të Kur‘anit, të cilët thonë se perëndoi  koha e besimit, se tani jemi në kohën e shkencës.

E këta sulmues do të krijojnë diqka që nesër do ti thonë njerëzimit se është Zot. Ky është produkt i diturisë sonë dhe krijimtaria jonë. Mos i adhuroni krijesat e ta largoni Krijuesin. Kjo na detyron që shkencën ta përdorim për ta vërtetuar Kur’anin, sepse Kur’ani është argument i padiskutueshëm për vertetësin ose jo vertetësinë e shkencës. Një shkencë e cila është në kundërshtim me Kur’anin e Madhëruar është genjeshtër dhe e pa pranuar.

Kategoritë

Mrekullitë e Kur’anit

CHF9.00