Muhamedi mëshirë për njerëzimin – koment i kaptinës Enbija

CHF12.90

S’ka stok

Ai është, pa diskutim, njeriu me prejardhje më të mirë mbi faqën e dheut. Prejardhja e tij arrin kulmin e fisnikrisë dhe ndershmërisë.

Titulli: Muhamedi mëshirë për njerëzimin – koment i kaptinës Enbija
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Sejfulla Sallahu
Lektor: Mr. Arjan Koçi
Përgaditja kompjuterike: Jeton Svirca
Kopertina: Trim Sokoli
Botues: S-Era Sh.P.K.

Ai është, pa diskutim, njeriu me prejardhje më të mirë mbi faqën e dheut. Prejardhja e tij arrin kulmin e fisnikrisë dhe ndershmërisë.

Në veprën ’’Muhamedi mëshirë për njerëzimin’’ pra komentimi i sures Enbija autori Dr. Shefqet Krasiniqi refen nje cikel te gjate te ajeteve te komentuara pjese ne kete tefsir. Kjo sure e cila na prezanton gjashtembedhjete pejgambere eshte cilesuar dhe emeruar si e tille pra Kaptina e Pejgambereve. Allahu ummetit tone nepermjet mesazheve te te derguarve te cilet jane njohesit me te mire te Tij, na ka sqaruar te verteten .Ata me perkushtim dhe perpjekje maksimale i shpjeguan njerezve se kush eshte Zoti i tyre. Vepra hedh ngjyra te ndryshme duke prekur qellimin esencial te qeshtjes se akides si dhe njohjen e Proftesise se Muahmedit [sal-Allahu alejhi ve sel-lem]. Libri ne qender te te cilit sqaron vertetesin e misionit gjitheperfshires se Pejgamberit [sal-Allahu alejhi ve sel-lem] si dhe te gjithe pejgambereve per te gjitha kohet , vendet shoqerite ne mbare njerzimin. Vepra eshte e hartuar ne nje strukture shume te qarte te komentimit dhe permbajtja e tekstit eshte tejet i kuptueshem i cili krijon kenaqesi dhe perfitim per lexuesin. Numri i madh i referencave te shfrytezuara si dhe permbjatja argumentojne cilesin dhe rendesin e padiskutueshme te komentimit te kesaj Sureje nga Dr.Shefqet Krasniqit dhe vlerat e ketij versioni ne permbajtje te tefsirit. Ne kete veper madheshtore kemi nje perdorim te pasur te; shprehi e sakte ,rrdhjeshmeri dhe koherence, komentim i qarte dhe i sakte, aftesi analitike si dhe burim informacioni per te gjithe ata besimtare dhe lexues qe duan te perfitojne njohuri ne lidhje me kete Sure. Ky liber mund te lexohet me lehtesi kudo si dhe perdoreni ate kur keni nevoje per rifreskim ,perfitim dhe dituri.

Kategoritë

Muhamedi mëshirë për njerëzimin – koment i kaptinës Enbija

CHF12.90