Muhtesar Sahih El-Buhari – Format i vogël

CHF14.00

S’ka stok

Në elitën intelektuale muslimane, kudo në botë, është pranuar se burimet kryesore të Islamit, njëkohësisht dhe bazat për të kuptuar vizionin e tij, janë Kurani Fisnik dhe trashëgimia e Profetit Muhamed a.s., e cila njihet me termin “Sunet – rrugë, traditë”. Këto dy burime plotësojnë njëri-tjetrin, sepse Kurani është Libri i Zotit, është burim i të vërtetave absolute, kurse Suneti është shpjegues i Kuranit dhe plotësues i udhëzimit të tij në lidhje me hollësit dhe shembujt praktikë. Pa studimin e tij, muslimani nuk mund ta ketë të plotë njohurinë mbi normat dhe dispozitat e fesë së  vet. Po ashtu edhe studluesit, muslimanë apo jomuslimant qofshin ata, nuk mund të kenë një përfytyrim të saktë dhe të plotë mbi thelbin monoteist të Islamit, si dhe të parimeve të tij shpirtërore, morale, juridike dhe kulturore, nëse nuk njohin Sunetin.

Category:

Titulli: Muhtesar Sahih El-Buhari
Përmbledhje e librit: Sahih el-Buhari
Zgjodhi dhe përmblodhi: Imam Zejnudin Ahmed Ibn Abdul-Latif Zebidi
Titulli i origjinalit: Et-Texhrid-us Sarih Li Ahkam-il Xhami’is Sahih
Autor: Zejnudin Ahmed Ibn Abdul-Latif Zebidi
Parathënia: Mahmud Abdulkadir Arnauti
Përktheu nga arabishtja: Telat Sula
Recensent i përkthimit: Dr. Sulejman Osmani
Redaktorë gjuhësorë: Ali Hoxha, Roald A. Hysa, Alban Kodra
Kopertina: Muhamed Rrustemi
Përpunimi grafik: Ilmi Shahu
Botimi i katërt, Tiranë 2016
Botues: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Oytetërimit Islam
Shtypur në shtypshkronjën: “MILENIUMI I RI”

PËRMBLEDHJE E LIBRIT SAHIH EL-BUHARI
Zotit i takon falënderimi derisa Ai të kënaqet me ne, i takojnë lutjet derisa t’i pranojë ato, Atij i takon çdo gjë që ka në tokë e në qiej. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC), sjell për ju në shqip librin “Muhtesar Sahih el-Buhari’ në një version të shkurtuar, thesarin më të çmuar të traditës së Profetit Muhamed (a.s.). Ky libër ka qenë në vëmendje të AIITC-së prej kohësh, duke pasur parasysh vlerat e tij teologjike dhe gjerësinë e mesazheve njerëzore e shkencore që përcjell.
Në Kuranin e Madhërishëm Allahu thotë: “I Dërguari i Allahut është shembull i mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe tek Dita e Fundit.” (El-Ahzab:21)

Në elitën intelektuale muslimane, kudo në botë, është pranuar se burimet kryesore të Islamit, njëkohësisht dhe bazat për të kuptuar vizionin e tij, janë Kurani Fisnik dhe trashëgimia e Profetit Muhamed a.s., e cila njihet me termin “Sunet – rrugë, traditë”.
Këto dy burime plotësojnë njëri-tjetrin, sepse Kurani është Libri i Zotit, është burim i të vërtetave absolute, kurse Suneti është shpjegues i Kuranit dhe plotësues i udhëzimit të tij në lidhje me hollësit dhe shembujt praktikë.
Pa studimin e tij, muslimani nuk mund ta ketë të plotë njohurinë mbi normat dhe dispozitat e fesë së vet. Po ashtu edhe studluesit, muslimanë apo jomuslimant qofshin ata, nuk mund të kenë një përfytyrim të saktë dhe të plotë mbi thelbin monoteist të Islamit, si dhe të parimeve të tij shpirtërore, morale, juridike dhe kulturore, nëse nuk njohin Sunetin.

Kjo rëndësi e shprehur edhe përmes teksteve të ndryshme kuranore, ka bërë që muslimanët të kuptojnë se atyre u kërkohet të regjistrojnë dhe të ruajnt çdo fjalë apo çdo veprim që vjen prej të Dërguarit të Allahut alejhi selam.

Kategoritë

Muhtesar Sahih El-Buhari - Format i vogël

CHF14.00