Muslimanet shembullore, të gjitha muslimanet e famshme në këtë libër

CHF10.00

5 stok

Ky libër nuk duhet ti mungojë bibliotekave tona dhe duhet të jetë një nga librat më të lexuar ndër ne. Shembujt që sillen në këtë libër janë copëza jete të shkëputura nga myslimanet dhe besimtaret më të famshme.

Titulli: Muslimanet shembullore, të gjitha muslimanet e famshme në këtë libër
Autor: Mensur ibën Nasir el-Avaxhi
Përktheu dhe përshtati në shqip: Behxhet Jashari
Redaktor gjuhësor: Mimoza Sinani
Botues: Klubi Studentor

Të tëra ato fatkeqësi dhe ndodhi të dhimbshme që i kanë goditur ummetin islam kanë ndodhur si pasojë e largimit të njerëzve nga feja e Allahu xh.xh.

Allahu xh.xh. këtë fe e ka bërë me një karakteristikë të vecantë e cila është shembulli i mirë dhe praktik. Padyshim që muslimanët shembullin më të mirë të tyre kanë Muhamedin s.a.v.s. mirëpo edhe ndjekësit e tij janë shembull dhe burim frymëzimi dhe imitimi për njëri-tjetrin.

Pikërisht ky libër na sjell shembuj praktik dhe model shumë të lartë nga disa njerëz që janë shquar për devotshmërinë dhe përkushtimin e tyre të lartë.

Ky libër nuk duhet ti mungojë bibliotekave tona dhe duhet të jetë një nga librat më të lexuar ndër ne. Shembujt që sillen në këtë libër janë copëza jete të shkëputura nga myslimanet dhe besimtaret më të famshme.

Kategoritë

Muslimanet shembullore, të gjitha muslimanet e famshme në këtë libër