Musnedi i Imam Ebu Hanifes

CHF20.00

22 stok

El-Musned. Musned-i eshte permbledhje hadithesh te rregulluara sipas emrave te transmetuesve, ashtu qe ne nje kaptine te permenden hadithet e transmetuesit te caktuar. Ekzistojne disa musnede, te cilet i pershkruhen Ebu Hanifes. Ne disa burime, theksohen madje 15 prej tyre.

Category:

Titulli: Musnedi i Imam Ebu Hanifes
Autor: Prof. dr Fuad Sediç
E përktheu nga boshnjakishtja: Arsim Dauti
Recensent: Bekim Sulejmani
Redaktor gjuhësor: Ahmed Ramadani
Radhitja kompjuterike: Islam Rushiti
Boton: Asr

Ebu Hanifeh ishte dhe mbeti kolos, gjigant dhe fanar i mendjes njerezore, besimtar i pathyeshem dhe zemer e madhe njerezore. Me fjalen e tij, me vepren e pashembullt dhe me shembullin e tij ishte dhe do te mbetet ideal, drejt te cilit synojne miliona zemra dhe mendje. Çdo perpjekje e deritashme per ta ndricuar jeten dhe vepren e tij, paraqesin tentime te zbehta perballe faktit se cka ishte dhe cka paraqet ai per boten islame dhe boten pergjithesisht. Eshte bindja ime se Ebu Hanifeh nuk eshte hulumtuar, studiuar dhe analizuar sa duhet ne boten muslimane. Veprat e shkruara perkitazi me Ebu Hanifen, jane te pamjaftueshme si ne cilesi ashtu edhe ne sasi. Per kete arsye, kemi edhe disa absurde rreth jetes se tij intelektuale.

El-Musned. Musned-i eshte permbledhje hadithesh te rregulluara sipas emrave te transmetuesve, ashtu qe ne nje kaptine te permenden hadithet e transmetuesit te caktuar. Ekzistojne disa musnede, te cilet i pershkruhen Ebu Hanifes. Ne disa burime, theksohen madje 15 prej tyre.

Te gjitha keto i tuboi Imam Havarizmi dhe kjo veper u shtyp ne Indi, ne vitin 1332. Sot eshte i njohur Musnedi i Ebu Hanifes, te cilin e tuboi Abdullah ibn Muhamed El-Buhari (vdiq 340 h.), i perpunoi Imam El-Haskafi (vdiq 650 h.) kurse i komentoi Mula Ali El- Kari (vdiq 1014 h.).
Mendohet se pjesen me te madhe te Musnedit e shkroi Ebu Jusufi, kurse pjesen e mbetur Imam Muhammedi, te cilet e quajten El-Athar.[21]

Ndjejmë kënaqësi të veçantë që lexuesit shqiptar ia paraqesim përmbledhjen e haditheve profetike, gjegjësisht Musned-in e kolosit të dijeve islame lmamit të Madh (Imami A’dham) Ebu Hanife (Zoti e Mëshiroftë!), shkollës juridike islame të së cilit i përkasin myslimanët e Ballkanit në përgjithësi dhe shqiptarët myslimanë veçanti shekuj me radhë.

Ndajmë mendimin se lexuesi ynë do të mbetet i kënaqur nga leximi i kësaj vepre dhe do të përfitojë nga mësimet, urtësia dhe tradita e Pejgamberit tone të dashur Muhammedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të!)

Kategoritë

Musnedi i Imam Ebu Hanifes