Nafaka

CHF8.90

S’ka stok

Ndërkaq, nafaka përherë di dhe gjen rrugën deri te pronari i vet. E di adresën e tij dhe e njeh mënyrën për të arritur deri te njeriu dhe kurrë nuk e humb rrugën deri tek ai. Arsyeja e kësaj është fakti që nafaka është e caktuar në qiell nga ana e Allahut të Lartësuar. Për të ditur më shumë mbi nafakën mund të lexoni në këtë libër…..

Category: Tags: ,

Titulli: Nafaka
Autor: Muhamed M. Sharavi
Përktheu dhe përshtati: Nig’jar Bajram – Hoti
Recensentë: Jusuf Hajrullahu
Lektor: Ilir Hoti
Radhitja kompjuterike dhe kopertina: Besnik Hamiti
Shtypi: Shtypshkronja Aj GrafMaatba
Botues: Klubi Studentor

Shumë habitemi kur shohim se si i vjen njeriut nafaka. Askush nuk e di vendin e nafakës së vet. Ndonjëherë njeriu shkon në shumë vende duke e kërkuar atë, e nuk gjen asgjë dhe nuk arrinë deri tek asgjë.

Ndërkaq, nafaka përherë di dhe gjen rrugën deri te pronari i vet. E di adresën e tij dhe e njeh mënyrën për të arritur deri te njeriu dhe kurrë nuk e humb rrugën deri tek ai. Arsyeja e kësaj është fakti që nafaka është e caktuar në qiell nga ana e Allahut të Lartësuar. Për të ditur më shumë mbi nafakën mund të lexoni në këtë libër…..

Kategoritë

Nafaka

CHF8.90