Namazi dhe dispozita për lënësin e tij

CHF22.00

S’ka stok

“Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madhë, përveç atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mirë. Këta do të hyjnë në Xhennet dhe nuk to t’u bëhet kurrfarë padrejtësie;.”
(Merjem, 59-60)

Titulli: Namazi dhe dispozita për lënësin e tij
Titulli në origjinal: Kitabu salah ve hukmu tarikiha
Autori: Ibën Kajjim el-Xheuzije
Përktheu në gjuhën shqipe: Agim Avdiu
Lekturoi: Avni Avdiu
Boton: Shtëpia botuese:”Orienti”
Faqe 316

“Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madhë, përveç atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mirë. Këta do të hyjnë në Xhennet dhe nuk to t’u bëhet kurrfarë padrejtësie;.”
(Merjem, 59-60)

“Për të parën gjë që do të pyetet robi do të jetë namazi. Nëse ai është në rregull, të gjitha punët e tijë të tjera do të jenë në rregull, e nëse nuk është në rregull, atëherë të gjitha punët e tij nuk to të jenë në rregull.“
(El-mu’xhemul-evsat, Taberani)

Kategoritë

Namazi dhe dispozita për lënësin e tij

CHF22.00