Ndalesat fetare, të cilat njerëzit i anashkalojnë

CHF8.00

7 stok

Në këtë libër lexuesi i nderuar do të ketë rastin të njihet me një numër nga haramet të cilat janë të regjistruara në sheriatin e Allahut, me sqarimin e argumenteve të ndalimit prej Kuranit edhe Sunnetit.

Category:

Titulli: Ndalesat fetare, të cilat njerëzit i anashkalojnë
Autorë: Muhammed Salih El-Munexhid
Përktheu: Ali Shabani
Redaktor: Enver Azizi
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Për botuesin: Bekir Halimi
Botues: Sh. B. Nun

Në këtë libër lexuesi i nderuar do të ketë rastin të njihet me një numër nga haramet të cilat janë të regjistruara në sheriatin e Allahut, me sqarimin e argumenteve të ndalimit prej Kuranit edhe Sunnetit.

Kategoritë

Ndalesat fetare, të cilat njerëzit i anashkalojnë