Ne dhe Historia

CHF11.90

5 stok

Për autorin në fjalë historia është kujtesa e përbashkët e kombeve. Për të, historia përbën një element të padiskutueshëm të identitetit të njeriut. Ky tekst është një projekt për të shndërruar në formë të një libri disa prej ligjëratave të autorit, të cilat ai i ka mbajtur mbi Perandorinë Osmane. Në këtë libër flitet edhe për tema të ndryshme, sikurse që janë Kryqëzatat, apo ndasitë midis kishës katolike dhe asaj ortodokse.

Category: Tag:

Titulli: Ne dhe Historia
Titulli i origjinalit: Biz ve Tarihimiz, Timaṣ Yayinlari
Autor: Ilber Ortayli
Për botuesin: Adnan Ismaili
Biblioteka: Lexo
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktor gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Botues: Logos – A
Shtypi: Focus Print – Shkup

Për autorin në fjalë historia është kujtesa e përbashkët e kombeve. Për të, historia përbën një element të padiskutueshëm të identitetit të njeriut. Ky tekst është një projekt për të shndërruar në formë të një libri disa prej ligjëratave të autorit, të cilat ai i ka mbajtur mbi Perandorinë Osmane. Në këtë libër flitet edhe për tema të ndryshme, sikurse që janë Kryqëzatat, apo ndasitë midis kishës katolike dhe asaj ortodokse.

Kujtesa e përbashkët e kombeve formohet brenda një periudhe kohore të cilën ne e quajmë histori. Disa ngjarje që shfaqen përtej nesh, sikurse që janë luftërat, pushtimet apo emigrimet, jashtëzakonisht ndikojnë në formimin e identitetit tonë. Kur ne i shohim gjërat nga ky këndvështrim, për të arritur një vetëdije identitare të vërtetë, vëmë re se duhet ta njohim shumë mirë historinë, e cila është edhe një element i padiskutueshëm i identitetit të njeriut.

Kështu, gjatë viteve të fundit vihet re një interesim më i madh ndaj historisë dhe librave historikë, në krahasim me periudhat e mëparshme. Ne shohim se nuk mund të qëndrohet indiferent ndaj historisë dhe ngjarjeve historike. Edhe nëse nuk e njohim apo nuk e marrim në konsideratë historinë, vetë ajo insiston të njihet prej nesh.

Kategoritë

Ne dhe Historia