Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës

CHF4.00

2 stok

Libër ngushëllues për tejkalimin e dhimbjeve dhe vuajtjeve shpirtërore nëpërmjet kultivimit të kulturës shpirtërore.

Category:

Titulli: Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës
Autor: Munir Gavrankapetanoviq
Boton: Llogos-A
Bibloteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor bibloteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Rexhep Zllatku
Redaktorartistik & Disejnator: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Faqosës: Sedat Ramadani
Mbikqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro
Shtyp: Focus- Prishtinë

Libër ngushëllues për tejkalimin e dhimbjeve dhe vuajtjeve shpirtërore nëpërmjet kultivimit të kulturës shpirtërore.

Rrugët e jetës se njeriut nuk janë të thjeshta e të lehta. Ato kalojnë shpesh nëpër dhëmbje, vuajtje, sprova e pengesa. Gëzimet dhe buzëqeshjet, brengat dhe lotët janë shoqëruesit e vazhdueshëm në rrugën e jetës së njeriut. Gjatë gjithë jetës njerëzore, si ndër stinë ndërrohen ditët e nxehta, të kthejllëta dhe me diell me ditët e dimrave të ashpër, stuhive e reve të errëta.
Në faqet e këtij libri autori bën përpjekje të tregoje rëndësinë e madhe morale e shpirtërore të Porosisë së All-llahut xh.sh. Fuqia e besimit i ofron njeriut shpresën, ngushëllimin dhe ndihmën për kapërcimin e telasheve e të dhembjeve. Besimtari e pret me qetësi ballafaqimin e drejtpërdrejtë me frymën misterioze të vdekjës.
Libri “Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës” bën një analizë të thellë të gjendjës shpirtërore, nganjëherë me tone edhe mistike, por qdo gjë është në funksion të përpjekjeve të njeriut për të ngadhënjyer mbi dhe dhembjen, sëmundjen e vuajtjen.
Tematika që trajtohet në këtë libër është shumë e nevojshme në ditët e sotme të shekullarizimit të theksuar, për të plotësuar atë boshllëk të edukimit moral dhe shpirtëror të krijuar me dekada të tëra tek populli shqiptar. Në libër vend kryesor zënë besimi, shpresa, ngushëllimi dhe qetësia, e këto cqë të gjitha janë të domosdoshme për çdo njeri dhe nuk ka pengesa që do të kufizonin dëshirën e vazhdueshme të njerëzve për to.

Përmbajtja e librit:

Dhembjet, vuajtjet dhe vdekja janë realitet, Në horizotin e shpresave tona është Zoti krijues, Lajmi i gëzueshëm, Krijuesi ka paralajmëruar sprovën, Besimtari duhet të jetë i guximshëm, i durueshëm dhe i gëzuar, Dhembja është me vlerë dhe vuajtja ka kuptim, All-Ilahu na thërret në lutje, Duhet t’i lutemi Alla-llahut xh. sh., Lutje për qetësim dhe ngushëllim, Emrat më të bukur dhe atributet e All-Ilahut xh. sh. janë:…, Lutjet e të dërguarit tä Zotit — Muhammedit a. s., Bamirësia
Duhet të mjekohemi, Besimtari shembullor në dhembje, Kalimi në botën e amshuar, Prehja në vdekje

Kategoritë

Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës