Në shoqëri me Kur’anin e Lavdishëm

CHF6.90

2 stok

Kur’ani i Lavdishëm, të cilin Allahu e mban si dëshmi për njerëzimin deri në ditën e Ringjalljes, përmban udhëzim, përkujtim dhe sqarim për gjithçka. Është një libër që përmban ilaç për të gjitha sëmundjet e zemrës dhe Brenda tij ka udhëzim dhe këshillë për të drejtët.

Titulli: Në shoqëri me Kur’anin e Lavdishëm
Autor: Abdulhalik Sherif
Përktheu: Shqipe Palloshi
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Furkan ISM – Shkup

Kur’ani i Lavdishëm, të cilin Allahu e mban si dëshmi për njerëzimin deri në ditën e Ringjalljes, përmban udhëzim, përkujtim dhe sqarim për gjithçka. Është një libër që përmban ilaç për të gjitha sëmundjet e zemrës dhe Brenda tij ka udhëzim dhe këshillë për të drejtët.

Ky libër sqaron shkurtimisht nga një ajet të çdo Xhuzi që flet për Kur’anin dhe hedh dritë mbi disa nga shkencat e Kur’anit të Lavdishëm.

Kategoritë

Në shoqëri me Kur’anin e Lavdishëm