Në Shoqëri me Zotin

CHF16.90

6 stok

Allahu ka emra dhe atribute , për të cilat nuk na ka Sa u përket emrave që na i ka shpalosur , na ngelet neve si besimtarë që t’ia dedikojmë kujtesës sonë dhe t’i mësojmë kuptimet e tyre . Profeti Muhamed [ sal – lallahu alejhi ve sel – lem ] thoshte : ” Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra , njeqind pa nje ; kushdo që i mëson ( dhe beson ) të gjithë , do të hyjë në Xhenet . ” 188 Të mësuarit e këtyre emrave nuk nënkupton vetëm memorizimin dhe kuptimmarrjen e tyre , por edhe të besuarit në ta me zemra dhe t’i thirrurit ata në lutje dhe namaze , saherë që e lavdërojmë dhe madhërojmë Zotin tonë . Kjo nënkupton se duhet të jemi të vetëdijshëm për kuptimet e tyre mbi aktivitetet e ndryshme të jetës sonë . Në masën dhe vëllimin që i njohim dhe kuptojmë emrat e Allahut , po në atë masë dhe vëllim do të begatohen veprat tona me drejtësi . Vlerësimi i vërtetë i emrave të Allahut duhet të na çojë drejt një jete etikore . Duhet të na frymëzojë të tre gojmë dashamirësi ndaj të tjerëve dhe të sillemi me ta me mirëvullnet dhe respekt të mirëfilltë . Duhet të na ndihmojë të jemi të sinqertë në përkushtimin tonë ndaj Allahut dhe ta shprehim këtë sinqeritet në jetën tonë të përditshme si anëtarë të shoqërisë . Kështu e përjetojmě përafrimin më të afërt të mundshëm harmonik në botë , e aspiruar gjithmonë Xhenetin në të Përjetshmen . Sahih el – Buhari ( 2737 ) dhe Sahih Muslim ( 2677 ) 375

Titulli: Në shoqëri me Zotin
Titulli i librit në gjuhën angleze : In the Company of God
Autor : Selman AUDE
Përkthyes: Osman Osmani
Përktheu : Osman OSMANI
Redaktor : Hasan BAFTIJARI
Lektor : Agim ABAZI
Radhitja kompjuterike : Bleta OSMANI
Kopertina : Jusuf SALIU
Botues: Furkan

Faqe: 364

Përkujtimi i Allahut Fuqiplotë eshte paimagjinueshëm shume lehtë . Është i arritshëm për të gjithë . Nuk ka parakushte per tu plotësuar ose procedura që duhet ndjekur . Nuk nevojitet leje për tu kërkuar . Dyert e përkujtimit të Allahut janë të hapura në të gjitha kohërat , qoftë nëse së fundmi ishim të angazhuar në adhurim ose vazhduam në mëkate . Kemi mundësi ta përkujtojmë Allahun kur nga gjumi zgjohemi ; ta përkujtojmë edhe sa herë që ndodh diçka e mirë . Po edhe kur na godasin fatkeqësitë e kur bëjmë ndonjë gabim , prapë Allahun mund ta përkujtojmë .
 Është nga përvoja ime që përkujtimi i Allahut të Lartësuar është hapi i parë në trajtimin e të gjitha sëmundjeve , fizike dhe shpirtërore . Është një recetë për çdo të sëmurë me sëmundje trupore ose dyshim shpirtëror . Është po aq i nevojitur për të rinjtë dhe të moshu arit , të pasurit dhe të varfrit , të fuqishmit dhe të dobëtit , pasi fundja , të gjithë janë të varur në mënyrë të barabartë nga Allahu i Madhërishëm .
Allahu ka emra dhe atribute , për të cilat nuk na ka Sa u përket emrave që na i ka shpalosur , na ngelet neve si besimtarë që t’ia dedikojmë kujtesës sonë dhe t’i mësojmë kuptimet e tyre . Profeti Muhamed [ sal – lallahu alejhi ve sel – lem ] thoshte : ” Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra , njeqind pa nje ; kushdo që i mëson ( dhe beson ) të gjithë , do të hyjë në Xhenet . ” 188 Të mësuarit e këtyre emrave nuk nënkupton vetëm memorizimin dhe kuptimmarrjen e tyre , por edhe të besuarit në ta me zemra dhe t’i thirrurit ata në lutje dhe namaze , saherë që e lavdërojmë dhe madhërojmë Zotin tonë . Kjo nënkupton se duhet të jemi të vetëdijshëm për kuptimet e tyre mbi aktivitetet e ndryshme të jetës sonë . Në masën dhe vëllimin që i njohim dhe kuptojmë emrat e Allahut , po në atë masë dhe vëllim do të begatohen veprat tona me drejtësi . Vlerësimi i vërtetë i emrave të Allahut duhet të na çojë drejt një jete etikore . Duhet të na frymëzojë të tre gojmë dashamirësi ndaj të tjerëve dhe të sillemi me ta me mirëvullnet dhe respekt të mirëfilltë . Duhet të na ndihmojë të jemi të sinqertë në përkushtimin tonë ndaj Allahut dhe ta shprehim këtë sinqeritet në jetën tonë të përditshme si anëtarë të shoqërisë . Kështu e përjetojmě përafrimin më të afërt të mundshëm harmonik në botë , e aspiruar gjithmonë Xhenetin në të Përjetshmen . Sahih el – Buhari ( 2737 ) dhe Sahih Muslim ( 2677 ) 375

Kategoritë

Në Shoqëri me Zotin