POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Në shoqëri me Zotin

CHF16.90

9 stok

Përkujtimi i Allahut Fuqiplotë është paimagjinueshëm shumë i lehtë. Është i arritshëm për të gjithë. Nuk ka parakushte për t’u Plotësuar ose procedura që duhet ndjekur. Nuk nevojitet leje për t’u kërkuar. Dyert e përkujtimit të Allahut janë të hapura në të gjitha kohërat, qoftë nëse së fundmi ishim të angazhuar në adhurim ose vazhduam në mëkate.

Titulli: Në shoqëri me Zotin
Titulli: In the Company of God
Autor: Selman Aude
Përkthyes: Osman Osmani
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Agim Abazi
Radhitja kompjuterike: Blerta Osmani
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Më afër Allahut përmes Emrave të Tij të Bukur dhe Cilësive të Larta.

Përkujtimi i Allahut Fuqiplotë është paimagjinueshëm shumë i lehtë. Është i arritshëm për të gjithë. Nuk ka parakushte për t’u Plotësuar ose procedura që duhet ndjekur. Nuk nevojitet leje për t’u kërkuar. Dyert e përkujtimit të Allahut janë të hapura në të gjitha kohërat, qoftë nëse së fundmi ishim të angazhuar në adhurim ose vazhduam në mëkate.

Kemi mundësi ta përkujtojmë Allahun kur nga gjumi zgjohemi: ta përkujtojmë edhe sa herë që ndodh diçka e mirë. Po edhe kur na godasin fatkeqësitë e kur bëjmë ndonjë gabim, prape Allahun mund ta përkujtojmë. Është nga përvoja ime që përkujtimi i Allahut të Lartësuar është i parë në trajtimin e të gjitha sëmundjeve, fizike dhe shpirtërore. Është një recetë përe çdo të sëmurë me sëmundje trupore ose dyshim shpirtëror. Eshtë po aq i nevojitur për të rinjtë dhe tëcmoshuarit, të pasurit dhe të varfrit, fuqishmit dhe të dobëtit, pasi fundja, të gjithë janë të varur në mënyrë të barabartë nga Allahu i Madhërishëm.

Kategoritë

Në shoqëri me Zotin

CHF16.90

Add to Cart