Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e katërtë

CHF16.00

112 stok

Kjo pjesë përbëhet prej pjesës se mbetur të sures Al-Imran dhe fillimit të sures En-Nisa deri ne Fjalën e Allahut të Madhëruar: Edhe me gra te martuara. . (4:24).
Kjo pjesë e mbetur e sures Al-Imran përbëhet prej katër fragmenteve kryesore, të cilat e plotësojnë këtë sure. mbi cilën kemi folur gjerësisht në fillim, në xhuzin e tretë, andaj nuk ka nevojë që kjo të përsëritet edhe ketu. Kush dëshiron me tepër lidhur me këtë le të kthehet atje pikërisht në fillim të kësaj sureje.

Titulli: Nën mbrojtjen e Kuranit pjesa e katërtë
Titulli i origjinalit: Fi dhilali – i – Kuran
Autorë: Sejid Kutbi
Shqipëroi nga Boshnjakishtja: Dr. Selim Sylejmani
Redaktorë: Avni Aliu, teolog
Redaktura gjuhësore: Dr. Selim Sylejmani
Korrektorë: Ridvan H. Bunjaku
Realizimi Kompjuterik: Ridvan H. Bunjaku
Ballina: Lutfi Kapixhiq

Kjo pjesë përbëhet prej pjesës se mbetur të sures Al-Imran dhe fillimit të sures En-Nisa deri ne Fjalën e Allahut të Madhëruar: Edhe me gra te martuara. . (4:24).
Kjo pjesë e mbetur e sures Al-Imran përbëhet prej katër fragmenteve kryesore, të cilat e plotësojnë këtë sure. mbi cilën kemi folur gjerësisht në fillim, në xhuzin e tretë, andaj nuk ka nevojë që kjo të përsëritet edhe ketu. Kush dëshiron me tepër lidhur me këtë le të kthehet atje pikërisht në fillim të kësaj sureje.

Kategoritë

Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e katërtë