Nënë, më trego për Allahun

CHF6.90

S’ka stok

Pyetjet të cilat i parashtrojnë fëmijët asnjëherë nuk mund të harxhohen, sepse imagjinata e tyre është e degëzuar në pafundësi. Çdo të ndodhi ngjallë kureshtjen e tyre. Prandaj fëmijët shpesh pyesin: Ç’është kjo ?, Si ashtu ?, Pse kështu, dhe kështu me radhë në pafundësi.

Titulli: Nënë, më trego për Allahun
Titulli i origjinalit: Anne Bana Allah’i Anlat
Autorë: Selçuk Jildirim
Design: Muhamed Bajrami
Përktheue nga boshnjakishtja: Muhamed Bajrami
Botues: Orienti botime

Pyetjet të cilat i parashtrojnë fëmijët asnjëherë nuk mund të harxhohen, sepse imagjinata e tyre është e degëzuar në pafundësi. Çdo të ndodhi ngjallë kureshtjen e tyre. Prandaj fëmijët shpesh pyesin: Ç’është kjo ?, Si ashtu ?, Pse kështu, dhe kështu me radhë në pafundësi.

Ndonjëherë të rriturit mund të mendojnë se pyetjet e fëmijëve janë të pakuptimta. Mirëpo, nëse edhe të rriturit nuk mund ta kuptojnë atë që pyesin fëmijët, si do të mund ta kuptojë një fëmijë, ndërkohë që fëmijët pyesin me sinqeritet dhe zemër të pastër?!

Nëse nuk merr përgjigje për pyetjen e parashtruar, fëmija do të pyesë përseri, meqenëse parashtrimi i pyetjes për çdo fëmijë është thjeshtë nevojë. Pyetjet e fëmijëve nuk janë gjithmonë të karakterit fëmijor. Kureshtja e fëmijëve përkufizohet me pyetjet që i hutojnë edhe të rriturit siç janë: Ç’është Allahu ?, Pse na ka krijuar ?, Sa i madh është ?, A është çdo gjë e tij ?, Si e njohim ne Atë ?, A na do Ai neve ?

Prandaj ky libër është vetëm një orvatje për tu dhënë përgjigje pyetjeve të cilat një fëmijë ia parashtron nënës së tij, kurse ajo me plot durim dhe dashuri mundohet ti përgjigjet, njëkohësisht duke e kënaqur kureshtjen e tij dhe duke ia mbushur zemrën e tij të vogël me ndjenja të ngrohta ndaj fesë së vetme të drejtë – dinit Islam.

Kategoritë

Nënë, më trego për Allahun

CHF6.90