Ngritja e vetëbesimit dhe e dinjitetit

CHF8.90

7 stok

‘’Shfrytëzoje çdo çast të jetës sikur të ishte çasti i fundit’’

Titulli: Ngritja e vetëbesimit dhe e dinjitetit
Autor: Dr. Ibrahim el-Fekij
Përktheu: Artan Ukaj
Redaktor professional: Bujar Vërbovci
Redaktor gjuhësor: Zymer Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

‘’Shfrytëzoje çdo çast të jetës sikur të ishte çasti i fundit’’

Fillimisht, duhet pranuar se secili prej nesh e ka për detyrë ti respektojë të tjerët, vetëm për shkak të ekzistencës sonë, dhe vetëm sepse jemi njerëz pa shikuar çfarëdo arsyeje tjetër.

Ne nuk jemi të detyruar t’i pranojmë dëshirat e të tjerëve dhe çfarë pëlqejnë ata. Secili individ, duhet ta zgjedhë vetë se çfarë dëshiron, pa pasur nevojë që të sqarojë apo të justifikohet përpara të tjerëve për zgjedhjet e tij.

 

Kategoritë

Ngritja e vetëbesimit dhe e dinjitetit