Një buqet lulesh për fëmijën tuaj

CHF20.00

8 stok

Libri “Një buqet lulesh për fëmijën tuaj” i Autorit dhe dijetarit te madh Ibn Kajjim el Xheuzije nuk është ndoshta prej librave të vetëm te përkthyera në gjuhën shqipe, por padyshim më i miri i këtij lloji apo të kësaj tematike. Nëse një prindë dëshiron që për fëmijen e tij të përgadis një buqet lulesh, atëher ia vlenë që gjatë gjithë jetës ta furnizoj me keto perla që ka ky liber.

Titulli: Një buqet lulesh për fëmijën tuaj
Autor: Ibn Kajim el-Xhevzije
Përktheu: Agim Avdiu
Për botuesin: Fuad Vila
Krahasoi me origjinalin dhe redaktura fetare: Fadil M. Musliu
Redaktor gjuhësor: Ejub Musa
Kopertina: Doril Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Boton: Dëshmia

Libri “Një buqet lulesh për fëmijën tuaj” i Autorit dhe dijetarit te madh Ibn Kajjim el Xheuzije nuk është ndoshta prej librave të vetëm te përkthyera në gjuhën shqipe, por padyshim më i miri i këtij lloji apo të kësaj tematike. Nëse një prindë dëshiron që për fëmijen e tij të përgadis një buqet lulesh, atëher ia vlenë që gjatë gjithë jetës ta furnizoj me keto perla që ka ky liber.
D.m.th Muslimani ka per obligim që të bëjë përpjekje në edukim të fëmijëve të tij, në mënyrë që të gëzoj një frut të hajrit nga fëmija i tij në të ardhmen,  dhe pse jo të edukosh fëmijen tuaj, që ai të bëjë dua për ty dhe të të rrespektoj si duhet.

Kategoritë

Një buqet lulesh për fëmijën tuaj