Njeriu dhe shejtani, dhe rrugët e djallit në lajthitjen e njeriut

CHF6.90

2 stok

‘‘Djalli është armiku juaji, pra edhe ju konsiderojeni armik. Ai thërret atë grupin e vet vetëm për t’i bërë banues të zjarrit‘‘ – Kuran 40:6

Titulli: Njeriu dhe shejtani, dhe rrugët e djallit në lajthitjen e njeriut
Autorë: Dr. Munkidh Sekkar, Dr. Abdullah Hatir, Abduselam Vehid Bali
Përkthyes: Bekir Halimi, Muhamed Bajrami, Sedat Islami
Kryeredaktor: Refet Zaimi
Redaktor teknik: Muhamed Rustemi, Suhejb Xhemaili
Botues: Sh. B. Nun – Shkup

‘‘Djalli është armiku juaji, pra edhe ju konsiderojeni armik. Ai thërret atë grupin e vet vetëm për t’i bërë banues të zjarrit‘‘ – Kuran 40:6

Përmbajtja e librit: Konfrontimi në mes njeriut dhe shejtanit, Qëllimi dhe synimet e shejtanit, Disa forma të kurthës së shejtanit kundër njeriut, Gjërat që e shpëtojnë njeriun nga kurthet e shejtanit, Veglat e shejtanit në lajthitjen e njeriut, Metodat e shejtanit kundër njerëzve të mirë, Mjetët që i shfrytëzon shejtani në kryerjen e misionit të tij, Rrugët e djallit në lajthitjen e njeriut, Zbukurimi i kotës, Emërtimi i mëkatëve me emra të mirë, Emërtimi i adhurimeve me emra neveritës, Depërtimi tek shpirti nga dyert me të dashura tek ai, Gradualiteti në lajthitje, Pengimi nga rruga e vërtetë, Shfaqja e ‘‘këshillës‘‘ për njeriun, Bashkëpunimi me djajtë njerëzor, etj….

Kategoritë

Njeriu dhe shejtani, dhe rrugët e djallit në lajthitjen e njeriut