Njëshmëria e Allahut ( subhanehu ve teala )

CHF9.00

9 stok

Në këte libër trajtohen këto tema: Devijimi në jetën njerëzore, shirku – politeizmi, kufri – mosbesimi etj.

Category:

Titulli: Njëshmëria e Allahut ( subhanehu ve teala )
Autorë: Salih El Fevzan
Përktheu: Miranda Dibra
Redaktor: Ramadan Dibra
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Për botuesin: Bekir Halimi
Botues: Sh. B. Nun

Në këte libër trajtohen këto tema: Devijimi në jetën njerëzore, shirku – politeizmi, kufri – mosbesimi etj.

Kategoritë

Njëshmëria e Allahut ( subhanehu ve teala )