Normat e sjelljes në vëllazërimin Islam

CHF9.90

1 stok

Koha në të cilën jetojmë, për shkak të preokupimit gjithnjë e më të madh me të që shmang nga mendimi për Ahiretin, doemos tregon në nevojën për dritën shtesë që do të ndriçoj errësirën ku janë gjetur të gjithë ata që janë përfshirë për realizimin e qëllimeve materiale, pa peshoren e Ahiretit.

Titulli: Normat e sjelljes në vëllazërimin Islam
Autor: Ebu Hamid Muhammed el Gazali
Përktheu: Dr. Ali F. Iljazi
Korrektor: Ali Gojani
Redaktor gjuhësor: Hasan Arllati
Radhitja kompjuterike: Napoleon Zeqiri
Përgaditja për shtyp: Ardi – Graphic
Shtypi: Blini BK – Gjakovë

Koha në të cilën jetojmë, për shkak të preokupimit gjithnjë e më të madh me të që shmang nga mendimi për Ahiretin, doemos tregon në nevojën për dritën shtesë që do të ndriçoj errësirën ku janë gjetur të gjithë ata që janë përfshirë për realizimin e qëllimeve materiale, pa peshoren e Ahiretit.

Libri është përplot argumente të mjaftueshme për secalin që është I pajisur me mend dhe është i mbushur me atë që do zbutë zemrat e atyre që kanë hyrë në materializëm dhe ti orientojë në dashuri dhe vëllazërim të ndërsjellë.

Kategoritë

Normat e sjelljes në vëllazërimin Islam