O njeri mos u mashtro

CHF6.00

125 stok

Përmbajtja e librit: Edukata dhe cilësitë morale, Fjalë të urta dhe këshilla, Kërkimi i faljes dhe duaja, Të mësuarit e Kur’anit, Rrënjët e kësaj bote dhe ndalimi i lidhjes për të, Biseda dhe korrespondenca me udhëheqës dhe takime me bëmirës ……

Category: Tags: , ,

Titulli: O njeri mos u mashtro
Autor: Ebu-l-Ferexh’abdurrahman Ibnu-Lxhevzi
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Përmbajtja e librit:

Edukata dhe cilësitë morale, Fjalë të urta dhe këshilla, Kërkimi i faljes dhe duaja, Të mësuarit e Kur’anit, Rrënjët e kësaj bote dhe ndalimi i lidhjes për të, Biseda dhe korrespondenca me udhëheqës dhe takime me bëmirës ……

Kategoritë

O njeri mos u mashtro