Oaz me thesare

CHF24.00

7 stok

E nisa ta shkruaj këtë Iibër nga dëshira e madhe që kisha për të zbuluar sa më shumë rreth xhevahireve të shumtë që gjenden ne këtë fe, ne fenë e të parëvë tanë, për jetën, qëndrimet, thëniet dhe bëmat e tyre dhe këtë gjë t’ia ofroja ne mënyrë të përmbledhur edhe lexuesit tone shqipfolës kudo që ndodhet.

Category: Tags: , ,

Titulli: Oaz me thesare
Autori: Gerald Xhafer Hala
Redaktor gjuhësor: Alma Tërnova
Redaktor fetar: Alma Tërnova
Shkruajti në kompjuter: Ersila Hala
Recensoi: Azem Bardhoshi
Përpunimi grafike dhe kopertina: llmi Shahu
Shtypur në shtypshkronjën: Mileniumi i Ri

Temat e këtij libri: Edukata, morali i lartë, sjellja e mirë, fisnikëria, Besnikëria, mbajtja e premtimit, ruajtja e amaneti, Sinqeriteti, e vërteta, Drejtësia, Modestia, Mëshira, dhembshuria, butësia, bujaria, altruizmi, Urtësia, dituria, zgjuarsia, Devotshmëria, ambicia e lartë, Durimi, vendosmëria, trimëria, Respekti, toleranca, etj.

E nisa ta shkruaj këtë Iibër nga dëshira e madhe që kisha për të zbuluar sa më shumë rreth xhevahireve të shumtë që gjenden ne këtë fe, ne fenë e të parëvë tanë, për jetën, qëndrimet, thëniet dhe bëmat e tyre dhe këtë gjë t’ia ofroja ne mënyrë të përmbledhur edhe lexuesit tone shqipfolës kudo që ndodhet.

Në fakt, ky është plotësim i librit që kam botuar më herët me titullin: “Gjurmë që mbeten”, i cili nisi krejt rastësisht, nga pjesë të shkëputura që unë arrija të mblidhja kryesisht nga biblioteka ime modeste, apo nga ndonjë libër që më binte ne dorë dhe që më duhej ta ktheja përsëri.

Një shtysë tepër e forte që më nxiti per ta shkruar dhe botuar këtë libër ishte edhe inkurajimi nga disa dashamirës dhe miq të librit, të cilët jo vetëm më sygjeruan për të ndërmarrë një nismë të tillë, por edhe më mbështetën duke më ofruar ndihmën e tyre konkrete si ne ide ashtu edhe ne punën e përpilimit të këtij libri, një ndihmë mjaft e vyer, pa të cilen do të ishte shumë e vështirë për mua për realizimin ne kohë dhe ashtu siç duhet finalizimi : tij. Ne këtë libër dalin ne pah vlera të dimensioneve shumëplanëshe, siç është aspekti edukativ, kulturor, moral, aspekti i pjekurisë (maturisë) dhe i urtësisë, i përvojës dhe i thjeshtësisë, i sinqeritetit dhe i besnikërisë. i butësisë dhe i drejtësisë, i mëshirës dhe i durimit, i bujarisë dhe i devotshmërisë. Sigurisht, që këto vlera nuk mund të mbarten nga kushdo dhe kurdo, por ato burojnë nga elita e njerëzimit, nga kolosët e kësaj feje, nga ata, të cilät për zbukurim kishin zgjedhur këto veshje dhe për rrjedhojë këto vlera ishin berë pjesë anatomike e tyre.

Kategoritë

Oaz me thesare